Återvinningsstationer

För att ta reda på var din den närmsta återvinningsstation finns klicka här.
För att se när din återvinningsstation töms och städas klicka här

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har ansvar över driften och skötseln av återvinningsstationerna för förpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar i kommunen.

För mer information och felanmälan av återvinningsstationerna kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB på 0200-88 03 11 eller ekero (at) ftiab.se

 Producentansvar

Vissa avfallsslag omfattas av producentansvar enligt särskilda förordningar. Idag finns lagstadgat producentansvar för förpackningar av glas, papper, plast och metall. Producentansvar gäller även för returpapper, elektriska och elektroniska produkter, däck och bilar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för och bekostar insamling och hantering av dessa avfallsslag. Insamling samordnas nationellt genom så kallade materialbolag.  

avfall

Bild: Ekerö kommun