Grovavfall

I Ekerö kommun finns det tre sätt för hushåll att lämna sitt grovavfall för återvinning:

  1. Du kan själv köra ditt grovavfall till Skå återvinningscentral och sortera det i rätt behållare.
  2. Varje höst sker en Grovavfallskampanj som är schemalagd. Då kan det mesta av ditt grovavfall och elavfall hämtas. Detta är kostnadsfritt. För mer information  om kampanjen, klicka här.
  3. Övriga tider under året kan hämtning av grovavfall beställas hos kundtjänst. Sådan hämtning sker mot en avgift, se Avfallstaxa 2017 för avgift.