Grovavfallskampanj 2017

I ditt sopabonnemang ingår en kampanjhämtning av grovavfall och elavfall under 2017.

Grovavfall

Grovavfall är skrymmande avfall från ditt hushåll som i princip är för stort för en vanlig soppåse som du lägger i ditt sopkärl. Grovavfall är till exempel:

 • Möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor. Det vill säga hushållets lösa inventarier.

Gräsklippare eller annat motordrivet trädgårdsredskap, ska alltid tömmas på bensin och motorolja.

Grovavfall är till exempel inte:

 • Bygg- eller rivningsavfall (t.ex. stuprör, staket), farligt avfall (t.ex. spillolja, lösningsmedel), fast inredning (t.ex. toalettstol, värmepannor), bilbatteri, trädgårdsavfall, åkgräsklippare, bildelar, jord, sten, avfall från kontor, handel, hantverk, verksamheter. 

Elavfall

Allt som har drivits med sladd eller batteri räknas som elavfall. Elavfall är till exempel:

 • Batteridrivna leksaker, TV/radio, borrmaskin brödrost, dator, diskmaskin, kyl/frys.

Elavfall som inte ingår är till exempel:

 • Glöd-, lågenergi- eller ledlampa, lysrör, batterier eller fast inredning (t.ex. väggelement). 

Enbostadshus och sommarhus

Under veckorna 35-38 sker kampanjen för enbostadshus och sommarhus enligt förutbestämd områdes- och veckoindelning. Se längst ner på denna sida för områdes- och veckoindelning. 

Att tänka på!

 • För att hämtning ska ske ska Grovavfall och Elavfall vara framlagt i separata högar vid ditt sopkärl eller vid tomtgräns (om ditt sopkärl endast står tillgängligt dagen för sophämtning) och vara uppmärkta med texten Grovavfall respektive Elavfall måndag klockan 06:00 i respektive hämtningsvecka
 • Saknas märkning sker ingen hämtning.
 • Under kampanjen hämtas enbart det avfall som klassas som grovavfall och elavfall. 
 • Entreprenören kommer inte stå och sortera ut det som är grovavfall och elavfall om högarna innehåller annat avfall. Detta innebär att högarna kommer att ligga kvar och ni får själva hantera sorteringen av ert avfall. 
 • Ett kolli får maximalt väga 15 kg (gäller inte kylskåp och frys)

Hämtning av avfallet sker vid separata tillfällen med olika fordon, med undantag för mindre elavfall som chauffören bedömer ryms i sopbilens sidofack.

Flerbostadshus och öar utan farbar väg

Under veckorna 34-39 kan flerbostadshus efter beställning till Ekerö kommun få grovavfall och elavfall hämtat i container och elbur enligt förutbestämd områdes- och veckoindelning. Områden som var med i fjol kommer att bli direktkontaktade av kommunen för 2017 års hantering av kampanjen. Övriga områden måste göra en beställning till kommunen senast 16 juli. 

Efter samtal med ansvarig hos kommunen kommer ni få mer information och få reda på vilken vecka, dag och tid containern och elburen kommer att finnas på plats.

Att tänka på!

 • Under kampanjen hämtas enbart det avfall som klassas som grovavfall och elavfall.
 • Ett kolli maximalt får väga 15 kg (gäller inte kylskåp och frys).
 • Containern kommer att vara bemannad och finnas uppställd två förutbestämda dagar och två timmar per tillfälle.  

Områdes- och veckoindelning för enbostads- och sommarhus

Vecka 35
Adelsö, Munsö-Kärsö, Ekerö-Sundby, Helgö, Ekerö sommarstad.

Vecka 36
Lovön, Kärsön och Ekerö tätort (Tappström, Närlunda, Träkvista, Älvnäs, Sandudden, Lundhagen, Väsby, Skärvik, Gällstaö).

Vecka 37
Stenhamra tätort, Skå, Sockarby, Troxhammar, Mörby, Tureholm.                    

Vecka 38
Övriga Färingsö: Sånga-Sundby, Sånga-Säby, Kumla, Skå-Edeby, Svartsjö, Ricksättra, Sånga-Nibbla, Hilleshög, Färentuna, Kungsberga, Ölsta, Väntholmen.

Följande flerbostadshus har hämtning under veckorna 34-39.

Kontakta din förening för information om dag och tid då container finns på plats. 

Brf Brittgården, Brf Ekeby, Brf Ekebyhov, Brf Lövängen, Brf Rödbacka, Brf Skolallén, Brf Stranden, Brf Söderbacken, Brf Tre Kullar, Brf Uppgård, Ekerö-Väsby Samfällighet, Gräsåkers Samfällighet, Hummelvretens Samfällighet, Hästhagen, Kanans Samfällighet, Knalleborgs Samfällighet, Kungsgården, Kungshatt, Nibbla koloniområde, Skå-Edeby, Tofta Holmars Samfällighet och Ekerö Bostäders områden; Dragonvägen, Ekebyhovsvägen, Ekuddsvägen, Fårhagsplan, Gustavavägen, Ploglandsvägen, Söderströms Väg, Vallviksvägen, Wrangels Väg och Ångbåtsvägen.