Kompostering

En stor del av hushållsavfallet kan komposteras. När du komposterar minskar du sopmängden och bidrar till en bättre miljö, samtidigt får du näringsrik jord till trädgård och krukväxter. Dessutom återförs näringen till jorden istället för att köras till en deponi eller brännas och du bidrar till en bättre miljö.

Genom att kompostera köksavfall (inklusive fisk- och köttrester) kan du få hämtning av soporna var fjärde vecka

Anmälan om kompostering lämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. För att anmäla kompostering ska du fylla i blanketten för anmälan kompostering.

Tänk på att kompostbehållaren ska:

  • Vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än sex millimeter. Väggarna ska vara täta och gnagsäkra. 
  • Vara en varmkompost.

Kompostering av trädgårdsavfall - då behövs ingen anmälan
Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du varken anmäla eller söka tillstånd för detta. Tänk dock på att placera komposten på ett bra ställe, så att den inte stör dina grannar. Läs mer om trädgårdsavfall här.

För mer information om kompostering läs broschyren om kompostering eller kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon: 08-124 57 100.