Uppehåll i sophämtning

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har tillsvidareabonnemang kan begära uppehåll i sophämtning under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 3 månader.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har sommarabonnemang kan begära uppehåll i sophämtning under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under hela hämtningsperioden.

  • Ansökan om uppehåll i sophämtning ska lämnas till miljönämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.
  • Godkänd ansökan gäller ett år.
  • Grundavgift debiteras fortfarande.

Ansökan om uppehåll sker genom skriftlig ansökan till Miljönämnden.
Till Blanketten

Kontakta Miljökontoret för mer information.
Telefon: 08-124 571 00