Återvinn ditt matavfall med Gröna påsen

Anmälan

Alla Ekeröbor har möjlighet att anmäla sig till matavfallsinsamlingen. Fyll i formuläret nedan! 

  • Enbostadshus: Vid inskickad anmälan godkänner du att ditt sopabonnemang ändras till att inkludera Gröna påsen.
  • Flerfamiljshus (fastighetsägare/styrelse) eller verksamhet: Vid inskickad anmälan kommer Ekerö kommun att kontakta er för fortsatt dialog om hur matavfallsinsamlingen bäst införs hos er.

Sortera matresten

Kommungemensam informationskampanj i Stockholms län: sorteramatresten.se

 

Kryssa i rutan om du som enbostadshus har varmkompost och godkänner att vi ändrar ditt sopabonnemang från sophämtning var fjärde vecka till varannan vecka. 
5R6Y