2016-09-28 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

Kundtjänsten för avfall och återvinning tas över av Roslagsvatten

Från och med den 1 oktober 2016 kommer kundtjänsten (inkl. fakturering) för avfall och återvinning att tas över av Roslagsvatten. Flytten till Roslagsvatten genomförs för att minska sårbarheten i kommunens avfallsverksamhet, för att säkerställa en effektiv hantering av ditt abonnemang samt för att möta framtida utmaningar inom området. För dig som kund innebär detta att det blir ett nytt telefonnummer och en ny e-postadress till kundtjänsten.

Kundtjänsten för slam ligger fortfarande kvar på SUEZ (tidigare SITA).

Till dig som betalar fakturan med autogiro eller använder dig av e-faktura

För att du i fortsättningen ska kunna betala ditt avfalls- eller slamabonnemang via autogiro behöver Roslagsvatten ditt medgivande. Ansökan om autogiro hittar du på roslagsvatten.se under blanketter. Om du redan är VA-kund och har autogiro behöver du inte göra en anmälan om autogiro igen. Har du som kund både VA och avfall så kommer du endast få en faktura framöver.

Önskar du som kund använda e-faktura. Logga in på din internetbank. Gå in på Anmälan e-faktura/Anmälan elektronisk faktura. Sök och välj Roslagsvatten/Ekerövatten AB.

Om Roslagsvatten

Roslagsvatten AB bildades 1989 och sköter idag avfallsverksamheten i Österåker och Vaxholm. Sedan den 1 maj 2014 är Ekerö kommuns Vatten- och Avloppsverksamhet (VA) integrerat i Roslagsvatten.

Bakgrund

Ekerö kommunstyrelse beslutade den 7 juni 2016 att Ekerö kommuns kundtjänst för avfall och fakturering för avfall och slam ska samordnas med Roslagsvatten. Samordning med Roslagsvatten genomförs för att minska sårbarheten i avfallsverksamhetens kundtjänst och fakturering samt för att säkerställa en effektiv och robust hantering för att möta framtida utmaningar inom området.

Ekerö kommunfullmäktige kommer dock att fortsätta att besluta om taxor, reglemente och styrning för avfallsverksamheten. Alla de frågor som kan innebära ett politiskt ställningstagande kommer att fortsätta drivas och beslutas av Ekerö kommuns förtroendevalda.

Pressinformation klicka här