2016-11-14 Bygga, bo och miljö | Avfall

Skotta bort snö runt ditt sopkärl

Den stora snömängden gör att sophämtningen tar längre tid än vanligt. Som fastighetsägare är det viktigt att du skottar bort snö runt ditt sopkärl för att kärlet ska kunna tömmas.

Kommunens entreprenör Ragn-Sells KommunPartner har svårt att komma fram och tömma sopkärlen på grund av snövallar efter den rådande väderleken. Sopkärl som inte är nåbara på grund av snö kommer inte att tömmas.

Tack för hjälpen!