Urin

Kommunen ombesörjer hämtningen av separerad urin från urintankar som är anslutna till vattentoalett. 

Entreprenör för urintömningen är Ragn-Sells. 

Ragn-Sells

Tömning

Tömning sker efter budning. Kontakta Ragn-Sells och beställ hämtning på tel nr. 08-795 45 00

Så här tas urinet om hand

Urinet behandlas i Ekebyhovs avloppsreningsverk.