Bygga, ändra eller riva

Här hittar du information om vad som krävs i samband med byggande och rivning. Du kan hämta hem de blanketter du behöver för bland annat ansökan om bygglov. Om du planerar att bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller.

När du ringer till Ekerö direkt får du 7 olika menyval, för att komma till Bygga, bo, miljö tryck 3.

OBS! Viktig ändring i Plan- och bygglagen (PBL), 9 kap 42 a § PBL, för dig som får lovbeslut från 1 juli 2018.

Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut särregleras i PBL.

Byggnadsåtgärder får inte påbörjas förrän 4 veckor från dagen för kungörelse i Post- och inrikes tidning (POIT).

Påbörjandet får heller inte ske innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.

En byggnad får heller inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked innan nämnden har lämnat slutbesked.

Bygglovenheten har kvällsöppet

Bygglovenheten har kvällsöppet på torsdagar mellan kl 16:30-19:00. Du är då välkommen att besöka oss i kommunhuset på Tappströmsvägen 2, Ekerö. Vi finns i receptionen.

Följande datum har vi kvällsöppet under hösten 2018:

23/8,  30/8,  6/9,  13/9,  27/9,  4/10,  11/10,  18/10,  25/10,  8/11,  15/11,  22/11,  29/11,  6/12 och den 13/12.

För dig som är företagare

För företagare erbjuder vi nu möjligheten att boka möte med en bygghandläggare. Denna möjligheten kommer att finnas under tre torsdagar hösten 2018. Datumen för detta är 6/9, 4/10 och 8/11. Vi har då öppet mellan 15-16:30 för tidsbokade möten. Du bokar ditt möte genom att kontakta Ekerö Direkt via e-post info@ekero.se eller på telefon 08-124 571 00

Välkommen att besöka oss!