Bygga, ändra eller riva

Här hittar du information om vad som krävs i samband med byggande och rivning. Du kan hämta hem de blanketter du behöver för bland annat ansökan om bygglov. Om du planerar att bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller.

När du ringer till Ekerö direkt får du 7 olika menyval, för att komma till Bygga, bo, miljö tryck 3.

OBS! Viktig ändring i Plan- och bygglagen (PBL), 9 kap 42 a § PBL, för dig som får lovbeslut från 1 juli 2018.

Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut särregleras i PBL.

Byggnadsåtgärder får inte påbörjas förrän 4 veckor från dagen för kungörelse i Post- och inrikes tidning (POIT).

Påbörjandet får heller inte ske innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.

En byggnad får heller inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked innan nämnden har lämnat slutbesked.