Färdigställandeskydd

För att skydda konsumenten från byggarens eventuell konkurs ska en försäkring eller bankgaranti i regel finnas som täcker kostnaderna för färdigställande.

Slutbesiktning

När byggnadsarbetena avslutas ska en slutbesiktning göras av oberoende besiktningsman. Fel och brister som upptäcks ska rättas till på ett fackmässigt sätt.

Vill du veta mer?

Läs om reglerna på www.konsumentverket.se, www.boverket.se