Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

I vårt informationsblad hittar du information om bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus t e x friggebod, mur, plank och skärmtak. De nya riktlinjerna som gäller för liten tillbyggnad och komplementbyggnader utanför sammanhållen bebyggelse kan du läsa mera om här.

Bygglov

Bygglovsbefriade åtgärder - en översikt

Bilden illustrerar flera av de åtgärder som är bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen, t.ex. s.k. friggebodar, attefallshus, attefallstillbyggnader och skärmtak.

Bygglovsbefriade åtgärder - anmälan krävs

För bygglovsbefriade tillbyggnader om max 15 kvm bruttoarea krävs en anmälan. Likaså krävs en anmälan för komplementbyggnader eller komplementbostadshus upp till 25 kvm.

Bygglovsbefriade åtgärder - anmälan krävs inte

För vissa bygglovsbefriade åtgärder krävs inte ens en anmälan. Dessa är bland annat så kallade friggebodar om max 15 kvm byggnadsarea och skärmtak med samma storlek.