Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

I vårt informationsblad hittar du information om bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus t e x friggebod, mur, plank och skärmtak.