E-tjänst Bygga och bo

Ansökan om bygglov via e-tjänsten Bygga och bo

För de flesta typer av byggprojekt behöver du först göra en ansökan och sedan få ett beslut om bygglov och ett startbesked från Byggnadsnämnden innan du kan starta arbetet.

Läs mer om hela bygglovsprocessen här.

Information om GDPR (EU 2016/679)

I vår nya e-tjänst Bygga och bo kan du lämna in anmälan, söka bygg-, mark-, rivningslov och strandskyddsdispens digitalt. E-tjänsten är under utveckling och vi vill gärna veta vad du tycker. Du kan svara här.

 

Så här går det till:

1. Ta fram de handlingar som behövs för din ansökan

Du behöver ofta bifoga olika handlingar för din ansökan beroende på vad du ska bygga, t ex ritningar, situationsplan och kontrollplan. Dessa handlingar ska vara sparade/inscannade i pdf- eller jpg-format och ska bifogas din ansökan i e-tjänsten.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa.

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå smidigt är det viktigt att de handlingar du skickar in innehåller rätt infomation från början.

Nedan finns exempelritningar för olika ändamål

Här kan du läsa om ritningskrav för bygglov.
Här kan du läsa om situationsplan baserad på nybyggnadskarta.
Här kan du läsa om kontrollplan.

2. Välj typ av ansökan
Du väljer vilken typ av ansökan du ska göra; Bygglov och anmälan eller Strandskyddsdispens.

3. Logga in på e-tjänsten med mobilt BankID
Du behöver ha tillgång till ett mobilt BankID för att kunna logga in på e-tjänsten. Det kan du ansöka om hos din bank och sedan installera på din mobiltelefon.

4. Följ anvisningarna
Besvara de frågor som är aktuella för just din ansökan och bifoga dina handlingar i pdf- eller jpg-format. E-tjänsten guidar dig tills att det är klart att skicka in ansökan. Är det första gången du gör en ansökan vill vi gärna ha din e-postadress och mobiltelefonnummer också så att vi kan kontakta dig kring ditt ärende.

5. Kontrollera din ansökan
Kontrollera din ansökan innan du skickar in den. (Back-knappen kan användas).

6. Skicka in din ansökan
När du skickat in din ansökan får du ett ärendenummer och en bekräftelse per e-post till den e-postadress du gett oss. Om du inte är fastighetsägare skickas en bekräftelse per post till ägaren.

7. Handläggare granskar och kontrollerar
En handläggare kommer att ta hand om din ansökan och granska och kontrollera om ansökan följer de bestämmelser och krav som finns enligt Plan- och bygglagen. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar handläggaren dig. Kommunen ska sedan besluta om din ansökan inom 10 veckor från det att en komplett ansökan lämnats in.

8. Komplettera när du vill
Glömde du något när du ansökte? Du kan enkelt komplettera din ansökan genom att skicka e-post till info@ekero.se.

9. Har du frågor eller funderingar?
Du är alltid välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice på telefon 08-124 571 00.