Information och riktlinjer

Här finner du information från stadsarkitektkontoret om vad som kan vara viktigt att tänka på men även vilka krav som ställs på handlingar och vad i övrigt som sker inom bygglovsprocessen.

Det är viktigt vid inlämnande av ansökningar, t.ex. bygglov, att handlingarna är kompletta vilket är en förutsättning för en snabb handläggning.

Att bygga i Ekerö kommun

Altaner

Attefallsåtgärder checklista med kök

Attefallsåtgärder checklista tillbyggnad

Attefallsåtgärder checklista utan kök

Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Bygglov, rivningslov och marklov

Liten tillbyggnad och komplementbyggnader utanför sammanhållen bebyggelse

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

Eldstad

Förhandsbesked

Generationsboende

Grannhörande

Komplett handling

Kontrollplan för enkla byggprojekt (exempel)

Murar och tomtplanering 

Nybyggnadskarta

Pooler

Solceller och solfångare

Staket och plank