Anmäl upptäckt brott

Om någon olovligt skadat eller tagit ned träd på din fastighet ska det anmälas till polismyndigheten. Närmaste kontor hittas här.

Om du upptäcker att särskilt skyddsvärda eller skyddade träd skadats eller fällts ska det anmälas till polismyndigheten. Kontakta i detta fall även kommunen via Ekerö Direkt så att vi kan dokumentera vad som hänt.

Om du misstänker att träd skadats eller tagits ned olovligt på en fastighet där det krävs marklov för trädfällning eller på en fastighet som ägs av kommunen ska detta anmälas till kommunen via Ekerö Direkt.