Anmälan om installation av kommunalt VA (vatten och avlopp)

För installation av VA behöver ni inkomma med en anmälan.

Nedan dokument behöver du inkomma med:

  • ansökningsblankett
  • VA-kontrollplan
  • situationsplan

En kopia på VA-anslutningskartan (situationsplan) från Roslagsvatten över fastigheten med inritade dragna ledningar från förbindelsepunkten in till fastigheten.

Denna VA-anslutningskarta får sökande av Roslagsvatten i samband med att avgiften för anslutningen betalas.

Inlämnad anmälan leder till att du får ett startbesked. Arbetet får enbart påbörjas efter att startbesked erhållits.

Ansökningsblankett

Kontrollplan (Mall)

Exempel på VA-kontrollplan

Exempel på situationsplan för VA