Hundar och katter

Hundar

Visst är det roligt att ha hund, men vad tycker dina grannar?

TÄNK PÅ

att din hund inte får skälla när den lämnas ensam i bostaden

att din hund inte får förorena på gångvägar och gräsmattor

att föroreningen kan plockas upp i påse som sedan läggs i hundlatrinbehållare eller det egna sopkärlet

att många människor är rädda eller allergiska mot hundar

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 36:
Husdjur eller andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
Anm.  Sådan olägenhet är t ex när en hund står i en lägenhet och skäller stora delar av dagen, eller när en hund upprepade gånger rastas på en planerad gräsyta. Miljönämnden är tillsynsmyndighet.

Lagen om tillsyn över hundar, § 1:
Hund ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter erfordras för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet.
Anm.   Hundägaren är alltid skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och djur. Polisen är tillsynsmyndighet.

I kommunen gäller kopplingstvång i Ekerö centrum och större delen av Drottningholmsparken.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får hundar enligt jaktlagen inte springa lösa i marker där det finns vilt.

Har du några frågor, hör av dig till miljökontoret.

Katter

Det vanligaste problemet är katter som förorenar i barnens sandlådor, på uteplatser och i rabatter samt katter som tar sig in i andras bostäder genom öppna fönster och dörrar.

En djurägare är skyldig att se till att djuret inte orsakar olägenhet. Att ha denna tillsyn över en ”utekatt” är svårt.

VET DU
• att katter i tätort inte når en medelålder av ens två år om de får springa fritt utomhus.
                                                                 
TÄNK PA
• att din katt inte behöver springa lös ute.
• att risken är stor att katten går till barnens sandlådor.
• att trafiken och räven är farliga för din katt.
• att katten ger sig själv motion i bostaden med lek och rörelse.
• att din katt bör kastreras när den blir könsmogen vid 8-10 månaders ålder. Om du inte vill sterilisera din honkatt bör du istället ge henne p-piller regelbundet.
• att många människor är allergiska mot katter (pälsdjur). Visa hänsyn mot dem!

Är du rädd om din katt så ha den inomhus. Det är ju ett sällskapsdjur du önskar.