Bergvärme

Innan du installerar en bergvärmepump behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Ett tillstånd kostar ca 3.200 kr och handläggningstiden är ca 2-4 veckor. Du måste avvakta skriftligt godkännande från Miljönämnden innan du påbörjar installationen. Att installera en bergvärmeanläggning utan tillstånd är olagligt.

Blanketter och information

Följande handlingar ska skickas in när du ansöker om tillstånd för bergvärme:

  • En situationsplan för bergvärme (se info nedan), beställs kostnadsfritt från Miljö- och hälsoskyddskontoret via info@ekero.se eller 08-124 571 00

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivning ovanifrån. Som underlag till situationsplan behövs ett kartutdrag som du beställer från kommunen. Kartan visar fastighetsgränser, planerade energibrunnar, samt dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meters radie från planerad bergvärme. Ange vilken typ av avloppsanläggning som berörs, till exempel infiltration eller reningsverk.  Om energibrunnen lutas ska även brunnens botten markeras. Se nedan informationsblad.

Skicka in din ansökan till: Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 205, 178 23 Ekerö eller till miljokontoret@ekero.se      


Ytterligare information om bergvärme:
Att borra brunn för energi och vatten - normbrunn-07