Lokal

Ekerö kommun hyr inte ut lokaler och hänvisar till Objektvision:
http://www.objektvision.se