Färentuna skola

Färentuna skola, ombyggnad och renovering

Ny förskola, ny skolbyggnad samt ny administrationsbyggnad är färdigbyggda och används redan.

Mellantuna (del av Ängstuna) planeras att upprustas in- och utvändigt under sommar och höst 2016.

Byggandet av en ny kök-, matsals- och biblioteksbyggnad påbörjades i december 2015 och står nu färdig för att tas i bruk till starten av höstterminen 2016.

Före detta förskolan ska rivas med start i augusti 2016 och på den platsen anläggs skolgård för förskolebarnen.

Det pågår arbeten med att iordningställa skolgården och sätta ut lekredskap och lekytor.Skolgården