Närlundaskolan

Information angående nybyggnad på Närlundaskolan

 

Nu är även byggandet och besiktningar av hus D klart. Efter invändig renovering av hus A samt färdig nybyggnad av hus B, C och D återstår endast en del markarbeten och återställning av skolgården. Detta beräknas vara helt klart till höstterminens start.

 

Den befintliga byggnaden (hus M) revs under september 2015, och under november påbörjades markarbeten och grundläggning för det nya hus D. Dessa var klara i februari 2016, och under vecka 7 påbörjades konstruktionen av takstolar på grunden vilka sen lyfts på plats på byggnaden. då uppbyggnad av huset sker av Moelven AB som är upphandlad byggentreprenör.

 

Nybyggda hus D på Närlundaskolan 

Nybyggda hus D på Närlundaskolan

Arbetsområde karta