Roshagen

Roshagen nytt LSS Boende Träkvista 21:1

Ett nytt LSS-boende, för personer med funktionsnedsättning, planeras i Skärvik. Boendet omfattar sex lägenheter samt en mindre lägenhet för tillfälliga/akuta behov. Lägenheterna kommer att ligga i markplan med tillgång till gemenskapsutrymmen i separat byggnad.

Platsen för gruppboendet ligger i närheten av planerat villaområde i Skärvik och naturområdet Jungfrusundsåsen. En stor utmaning i projektet är att få det tillgänglighetsanpassat på ett naturligt sätt då marken är kuperad.

Produktionen har nu gått in i slutfasen. För tillfället pågår montage av inredning och markarbeten. Bygget är tyvärr drabbat av förseningar men väntas vara färdigt första kvartalet 2016.