Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

För alla byggnader görs obligatoriska ventilationskontroller, OVK. Nedan finner du protokollen för  kontrollerna av de kommunala byggnaderna, lokaler inhyrda av kommunen osv.

Adelsö förskola (403A0)

Birkaskolan (200P1), paviljong Expandia

Birkaskolan, se även Tappströmsskolan byggnad B och F

Birkaskolan, Montessoriförskola i Närlunda (204A0)

Birkaskolan, Montessoriförskola i Närlunda (lilla) (204B0)

Brandstationen, Ekerö C (226A0)

Brandstationen, Ekerö C hyrd paviljong (226P1)

Brunna förskola (325A0)

Brunna gruppbostad (32400)

Bryggavägen 5 (220A0) byggnad A

Bryggavägen 5 (220B0) byggnad B

Bryggavägen 5 (220C0) byggnad C

Bryggavägen 110 (292A0)

Bryggavägen 121 (292B0)

Creo, Fredrikstrandsvägen 2(215A0)

Drottningholms förskola (100P1) tillfällig paviljong

Drottningholms Montessoriförskola (100D0)

Drottningholmskolan (100A0) Waldorfskola

Drottningholmskolan, gymnastik (100B0), Waldorfskola

Drottningholmskolan Waldorfskola, ej kommunens byggnad

Ekebyhovs förskola (202C0)

Ekebyhovs slott (235A0)

Ekebyhovskolan (202A1)

Ekebyhovskolan (202A2)

Ekebyhovskolan (202B0)

Ekebyhovskolan (202P1) Särskola paviljong 1 Cramo 12 mod

Ekebyhovskolan (202P2) plan 1 paviljong 2 Cramo 9 mod

Ekebyhovskolan (202P2) plan 2 paviljong 3 Cramo 9 mod

Ekebyhovskolan (202P3) paviljong 4 Flexihus

Ekendals förskola (203A0) 

Ekens dagliga verksamhet (258B0), Ekuddsvägen 42

Ekerö dagcenter (294A0), Tegelbruksvägen 1

Ekerö gruppbostad (23000), Ångbåtsvägen 12C-D

Ekerö serviceboende (27800), Tegelbruksvägen 3-7

Ekerö vårdcentral (23600)

Ekgården (211A0) byggnad A-B

Ekgården (211C0) byggnad C

Ekgården (211D0) byggnad D

Ekgården (211E0) byggnad E

Ekuddens förskola (232A0)

Ekuddsvägen 42 (258A0-258B0)

fd Henkel (210A0)

IVG (nya) Bryggavägen 109 (292C0)

Floravägen (211F0), daglig verksamhet vid Ekgården

Färentuna förskola (700E0)

Färentuna skola (700A0)

Färentuna skola, ny byggnad Ängstuna (700B0)

Färentuna skola (700C0)

Färentuna skola (700D0)

Färentuna skola, administration (700F0)

Färentuna skola, kök och matsal (700G0)

Färingsöhemmet byggnad A (704A0)

Färingsöhemmet byggnad B (704B0)

Färingsöhemmet byggnad C (704C0)

Färjestuga vid Jungfrusund (228A0)

Föreningen Lugnet gruppbostad (41400)

Förskolan Lövhagen (605A0)

Förskolan Ångbåten Centrum, Pråmvägen 3 (208A0)

Förskolan Ångbåten Gällstaö (233P1) paviljong Temporent 

Föräldrakooperativet Eken (703A0)

Gläntan (71800)

Gräsåkers förskola (300D0)

Gröna lunds förskola (303A0)

Gustavalund förskola (206A0)

Individuella gymnasiet (292C0)

Jungfrusundsvägen 4 - affärshus (319A0)

Jungfrusundsvägen 4 - frisör (319B0)

Klöverskolan/fritids (305A0)

Knalleborgs förskola (304A0)

Kommunhuset (217A0)

Kullen (234A0), byggnad A - gamla delen

Kullen (234B0), byggnad B - nya delen

Kulturhuset (227A0)

Kulturhuset (227A0) - lägenheter

Kulturhuset (227A0) - 2 lägenheter tillfälligt ombyggda till kontor

Labensky (301L0)

Munsö gamla skola (401B0)

Munsö skola byggnad A (400A0)

Munsö skola byggnad B (400B0)

Munsö skola byggnad C (400C0)

Munsö skola byggnad D (400D0)

Mälaröhallen (285A0)

Närlundaskolan (201A0), byggnad A

Närlundaskolan (201B0), byggnad B

Närlundaskolan (201C0), byggnad C

Närlundaskolan (201D0), byggnad D

Närlundaskolan (201G0), byggnad G

Pråmvägens serviceboende (27200)

Roshagens serviceboende (364A0-364G0)

Röbackastugan (702A0)

Sanduddens skola (302A0)

Sanduddens skola (302P1-302P3), paviljong 1, 2 och 3 Flexihus/Temporent

Sanduddens skola (302P4), paviljong 4 Cramo

Sjöhäll (618G0 och 618V0)

Skogsbäckens förskola (608A0)

Skå fritidshem vid Skå skola (502F0)

Skå förskola (50800), Edeby

Skå skola (500A0) gymnastik

Skå skola (500B0)

Skärviks gruppbostad (33800)

Socialkontoret (217B0)

Socialkontoret (217B0), ombyggd del

Socialkontoret (217B0), Läkarvillan

Solbackens förskoleklass och fritidshem (606A0)

Solrosen (215B0)

Stamvägens förskola (307A0)

Stenhamra förskola (600P1), paviljong Cramo 

Stenhamra HVB (600D0)

Stenhamra ungdomsgård (600F0)

Stenhamra vårdcentral och korttidsboende (613B0)

Stenhamraskolan (600A0)

Stenhamraskolan (600B0)

Stenhamraskolan (600G0)

Stenhamraskolan (600L0)

Stenhamraskolan (600M0)

Stenhamraskolan (600S0)

Stockbygården (613A0)

Stranden, kontor (210B0)

Sundby förskola (301H0)

Sundby skola - Galaxen (301A0)

Sundby skola - Regnbågen (301B0)

Sundby skola, gymnastik slöjd (301C0)

Sundby skola, fd lärarbostad administration (301D0)

Sundby skola - Stjärnhuset (301E0)

Svalans gruppbostad (60900)

Svanängens förskola (501A0)

Sånga barnträdgård (602A0)

Tappströmsskolan (200A0)

Tappströmsskolan (200B0)

Tappströmsskolan (200C0) gymnastik

Tappströmsskolan (200D0)

Tappströmsskolan (200F0) inklusive Birkaskolan

Tappströmsskolan (200G0) bollhall

Tornvillan (235E0)

Träkvista skola (300A0), byggnad A

Träkvista skola (300B0), byggnad B

Träkvista skola (300C0), byggnad C

Träkvista skola (300G0), byggnad G

Träkvista ungdomsgård (311A0)

Träkvistavallen (313D0) kontor och omklädning

Träkvistavallen (313P1) paviljong Cramo

Uppgårdskolan (601A1-601A2)

Uppgårdskolan (601B0)

Uppgårdskolan (601C0)

Waldorfförskolan Solstugan, Kafévägen (309A0) 

Ångbåtens serviceboende (22900) Ångbåtsvägen 10C, se Ekerö gruppbostad

Ärlans serviceboende (61000) se Svalans gruppbostad

Öppna förskolan, Vallviksvägen 1 (612A0)

Örngården scoutstuga (600E0)