Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

För alla fastigheter görs obligatoriska ventilationskontroller, OVK. Nedan finner du protokollen för  kontrollerna av de kommunala byggnaderna, lokaler inhyrda av kommunen osv.

Adelsö förskola (403A0)

Birkaskolan (200P1), paviljong Expandia

Birkaskolan, se även Tappströmsskolan

Birkaskolan, Montessoriförskola i Närlunda (204A0)

Birkaskolan, Montessoriförskola i Närlunda (lilla) (204B0)

Brandstationen, Ekerö C (226A0 och 226P1)

Brunna förskola (325A0)

Brunna gruppbostad (32400)

Bryggavägen 5 (220A0) byggnad A

Bryggavägen 5 (220B0) byggnad B

Bryggavägen 5 (220C0) byggnad C

Bryggavägen 110 (292A0)

Bryggavägen 125 (292B0)

Drottningholms Montessoriförskola (100D0)

Drottningholmskolan (100A0) Waldorfskola

Drottningholmskolan, gymnastik (100B0), Waldorfskola

Drottningholmskolan Waldorfskola, ej kommunens byggnad

Ekebyhovs förskola (202C0)  

Ekebyhovs slott (235A0)

Ekebyhovskolan (202A0+202B0)

Ekebyhovskolan (202P1) paviljong 1 Cramo

Ekebyhovskolan (202P2) paviljong 2 Cramo

Ekebyhovskolan (202P3) paviljong 3 Cramo

Ekebyhovskolan (202P4) paviljong 4 Flexihus

Ekendals förskola (203A0) 

Ekens dagliga verksamhet (258B0), Ekuddsvägen 42

Ekerö dagcenter (294A0), Tegelbruksvägen 1

Ekerö gruppbostad (23000), Ångbåtsvägen 12C-D

Ekerö serviceboende (27800), Tegelbruksvägen 3-7

Ekerö vårdcentral (23600)

Ekgården (211A0-211E0)

Ekuddens förskola (232A0)

fd Henkel (210A0)

fd IVG Fredrikstrandsvägen 2A (215A0)

Floravägen (211F0), daglig verksamhet vid Ekgården

Färentuna förskola (700E0)

Färentuna skola (700A0, 700C0-700D0)

Färentuna skola, ny byggnad Ängstuna (700B0)

Färentuna skola, administration (700F0)

Färentuna skola, kök och matsal (700G0)

Färingsöhemmet byggnad A (704A0)

Färingsöhemmet byggnad B (704B0)

Färingsöhemmet byggnad C (704C0)

Färingsöhemmet paviljong (704P1)

Färjestuga vid Jungfrusund (228A0)

Föreningen Lugnet gruppbostad (41400)

Förskolan Lövhagen (605A0)

Förskolan Ångbåten Centrum, Pråmvägen 3 (208A0)

Förskolan Ångbåten Gällstaö (233P1) paviljong Temporent 

Föräldrakooperativet Eken (703A0)

Gläntan (71800)

Gräsåkers förskola (300D0)

Gröna lunds förskola (303A0)

Gustavalund förskola (206A0)

Individuella gymnasiet (292C0)

Jungfrusundsvägen 2-4 (319A0 och 319B0)

Klöverskolan/fritids (305A0)

Knalleborgs förskola (304A0)

Kommunhuset (217A0)

Kullen (234A0), byggnad A - gamla delen

Kullen (234B0), byggnad B - nya delen

Kulturhuset (227A0)

Labensky (301L0)

Munsö gamla skola (401B0)

Munsö skola (400A0, 400C0 och 400D0)

Munsö skola byggnad B (400B0)

Mälaröhallen (285A0)

Närlundaskolan (201A0), byggnad A

Närlundaskolan (201B0), byggnad B

Närlundaskolan (201C0), byggnad C

Närlundaskolan (201D0), byggnad D

Närlundaskolan (201G0), byggnad G

Pråmvägens serviceboende (27200)

Roshagens serviceboende (364A0-364G0)

Röbackastugan (702A0)

Sanduddens skola (302A0)

Sanduddens skola (302P1-302P3), paviljong 1, 2 och 3 Flexihus/Temporent

Sanduddens skola (302P4), paviljong 4 Cramo

Sjöhäll (618G0 och 618V0)

Skogsbäckens förskola (608A0)

Skå fritids vid skolan (502F0)

Skå förskola (50800), Edeby

Skå skola (500B0)

Skå skola, gymnastik (500A0)

Skärviks gruppbostad (33800)

Socialkontoret (217B0)

Socialkontoret (217B0), Läkarvillan

Solbackens förskoleklass och fritidshem (606A0)

Solrosen (215B0)

Stamvägens förskola (307A0)

Stenhamra förskola (600P1), paviljong Cramo 

Stenhamra HVB (600D0)

Stenhamra ungdomsgård (600F0)

Stenhamra vårdcentral och korttidsboende (613B0)

Stenhamraskolan (600A0, 600B0, 600G0, 600L0, 600M0 och 600S0)

Stockbygården (613A0)

Stranden, kontor (210B0)

Sundby förskola (301H0)

Sundby skola (301A0-301G0)

Sundby skola - Stjärnhuset (301E0)

Svalans gruppbostad (60900)

Svanängens förskola (501A0)

Sånga barnträdgård (602A0)

Tappströmsskolan och Birkaskolan (200A0-200G0)

Tappströmsskolan (200A0-200G0)

Tornvillan (235E0)

Träkvista skola (300A0 och 300C0), byggnad A och C

Träkvista skola (300B0), byggnad B

Träkvista skola (300G0), byggnad G

Träkvista ungdomsgård (311A0)

Träkvistavallen (313P1) paviljong Cramo

Uppgårdskolan (601A1-601A2)

Uppgårdskolan (601B0)

Uppgårdskolan (601C0)

Waldorfförskolan Solstugan, Kafévägen (309A0) 

Ångbåtens serviceboende (22900) Ångbåtsvägen 10C, se Ekerö gruppbostad

Ärlans serviceboende (61000) se Svalans gruppbostad

Öppna förskolan, Vallviksvägen 1 (612A0)

Örngården scoutstuga (600E0)