Säkerhetsbesiktning av lekredskap

Pojke på klättervägg

Under juli 2016 utfördes säkerhetsbesiktning av samtliga lekredskap på kommunens förskolegårdar, skolgårdar och ungdomsgårdar 

Auktoriserad besiktningsman har varit Roland Grass Casalini och samtliga besiktningar har protokollförts digitalt och finns här nedan. Fel angivna i besiktningsprotokollet faller under gällande svensk standard SS-EN 1176:2008 och har kodats i A-, B- och C-åtgärder.

Att få bort A-fel har prioriteras. Framöver fortsätter arbetet med att åtgärda även B- och C-fel. Dokumentet " Sammanställning A-fel” redogörs för vilka fel som är klara/säkerställda med en kort beskrivning av vad man uträttat (lagning, utbyte av material, bortforsling och så vidare).

Driftentreprenören som har fått i uppgift att åtgärda fel på lekredskap kommer vid varje tillfälle att ta kontakt med respektive verksamhet. För vissa åtgärder, t ex maskingrävning av sand, måste vi stänga lekplatsen för en tid.