Kartor och mätning

Det är Stadsarkitektkontoret som ansvarar för kommunens digitala kartmaterial. Till oss kan du vända dig om du t ex vill beställa en nybyggnadskarta, vill mäta in din byggnad för slutbevis eller vill ha en karta över din tomt.

Ekerökartan

På kommunens karta kan du se var det t ex finns återvinningsstationer, aktuella detaljplaner och vem som ansvarar för vilken väg.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller göra en tillbyggnad, då kanske du behöver en nybyggnadskarta.

Mättjänster

Vill du ha ditt hus inmätt eller utstakat inför byggstarten? Då kan du anlita kommunens mätningsingenjörer.