Kaggeholm/Folkhögskolan

Kaggeholms folkhögskola ligger längst västerut på Helgö. Här föreslås fler bostäder i anslutning till folkhögskolan.

KH

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att kunna tillåta ca 10 nya villor genom att förlänga befintlig väg väster om folkhögskolan. Även befintlig radhuslänga ersätts med nya radhus. Bebyggelsen ska lämna stranden orörd och det är viktigt att man kan promenera genom området.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Kaggeholm 5:1
Diarienr: PLAN.2007.37.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanen är för närvarande vilande.

Läs mer om Planprocessen.