Kommunhuset

Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Syftet med planläggningen är en utveckling av centrum med handel, service, verksamheter och bostäder.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Tappström 1:46 och del av 2:1 (Kommunhus)
Diarienr: PLAN.2010.38.214

Läget just nu

Detaljplanearbetet är vilande.

 Läs mer om Planprocessen.