Lundhagens strand

Nya bostäder prövas utmed Lundhagens strand samtidigt som delar av marken ska bli allmänt tillgängliga.

Bakgrund

Fastighetsägarna har ansökt om att få möjlighet att bygga ytterligare bostäder. Marken är sedan länge inhägnad och skött som tomt.

Vad är det som planeras?

Syftet är att pröva om ytterligare några villor skulle kunna tillkomma. En förutsättning är att övrig mark öppnas för allmänheten.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 1:18 och 4:112
Diarienr: PLAN.2003.6.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Nästa steg i planprocessen är granskning.

Läs mer om Planprocessen.