Träkvista torg

Träkvista torg är ett lokalt centrum där Jungfrusundsvägen möter Ekerövägen. Här finns behov av att utveckla centrumet med ytterligare lokaler men även bostäder.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att skapa ett lokalt centrum. Avsikten är att skapa en självklar mötesplats med livsmedelshandel, bostäder samt utökade lokaler för mindre butiker intill en tillgänglig och trygg torgmiljö. I detaljplanen möjliggörs även för byggande av ett äldreboende. Samrådshandlingarna finns tillgängliga i högermarginalen. Just nu ses planhandlingarna över till följd av de inkomna yttrandena. Nästa steg är granskning.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 27:1
Diarienr: PLAN.1999.19.214
Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

 Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 7 juni och 2 september 2017. De yttranden som kom in under samrådet sammanställs nu i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella utredningar och ändringar till följd av yttrandena. Nästa steg i processen är granskning.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.