Riktlinjer för hästar i planeringen

I Ekerö kommun som, trots närheten till Stockholm, till stor del fortfarande utgörs av jordbrukslandskap finns ett stort antal stall och hästgårdar. De många hästarna bidrar förutom till att ge hästintresserade personer möjlighet att utöva sitt intresse, även till att landskapet betas och därigenom hålls öppet.

Stadsarkitektkontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram riktlinjer för att tydliggöra kriterierna för bedömningen i ärenden som rör hästar och hästnäringen. I arbetet har även möjligheterna till en längre sammanhängande ridled i kommunen behandlats.

Mellan den 15 mars och den 19 april 2017 skickas riktlinjerna ut på remiss och finns då att ta del av på kommunens hemsida samt i kommunhuset, Tappströmsvägen 2. Eventuella synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 19 april 2017 under adress: Ekerö kommun, Kommunstyrelsen, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan även skickas med e-post till kommunstyrelsen@ekero.se.