Nyhetslista

 • 2014-07-04 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Välkommen till Skå återvinningscentral!

  Du är varmt välkommen till Skå återvinningscentral för att lämna ditt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. Här k...

 • 2013-12-06 Bygga, bo och miljö

  Risk för dubbla avgifter vid sotning

  Södertörns brandförsvarsförbund har uppmärksammats på att ett företag erbjuder sotning och rensning av imkanaler till...

 • 2013-05-20 Bygga, bo och miljö | Info

  Höjning av Ekebyhovsbacken

  En ansökan om förhandsbesked om utökning av Ekebyhovsbacken genom en höjning till 115 meter från dagens 80 meter

 • 2012-01-31 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Så här sorterar du lågenergi- och glödlampor

  Lågenergilampor och glödlampor ska lämnas i miljöboxen eller vid Skå återvinningscentral . I media pågår en debatt om...