Tätortsnära natur

Vindskydd

Närheten till grönområden har stor betydelse för människans välbefinnande. Betydelsen av natur i närheten av bostaden har fått alltmer uppmärksamhet när tätorterna växer. Natur- och kultur värdena utgör en grundförutsättning för Ekerö som attraktiv bostadsort. Mälaröarna har gott om gröna områden vilket ger förutsättningar för en daglig kontakt med naturen. Många bostadsområden har natur inom gångavstånd och större områden för friluftsliv inom cykelavstånd. Dessa tätortsnära naturområden är viktiga för att kunna ge lugn och ro, inspiration, nya intryck, händelser och frihetskänsla. Närnaturområdena är viktiga även för skolor både för raster och för undervisning. Det är viktigt att planera så att den gröna strukturen i tätorterna bibehålls och utvecklas. I översiktsplanen kan du läsa mer om tätortsnära naturområden och Jungfrusundsåsen är ett mycket omtyckt rekreationsområde i närheten av Ekerö centrum.