Enskilt vatten och avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Miljönämnden. Även ändring av en befintlig anläggning kan kräva tillstånd eller att en anmälan görs. Ni är välkomna att kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret för rådgivning innan ansökan eller anmälan lämnas in.

Ansökan

Bra information om enskilt avlopp hittar du på avloppsguiden http://husagare.avloppsguiden.se/  

 Följande handlingar ska skickas in när du ansöker om tillstånd för egen avloppsanläggning:

Skicka in din ansökan till Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 205, 178 23 Ekerö eller till miljokontoret@ekero.se.