Slamtömning och latrin

Kommunen ansvarar för hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk. Kommunen anlitar entreprenörer för utförandet.

Kundtjänst för slamtömning ligger på Roslagsvatten AB, tel 08-540 835 00. Kontaktformulär finns på deras hemsida. Telefontider är vardagar kl 08:00-16:00 och dag före röd dag kl 08:00-13:00. Övrig tid hänvisas till journumret som används vid behov av akut slamtömning, tel 0771-103 500.

Entreprenör för slamtömningen är Relita Industri & Skadeservice AB.
Telefon: 018-57 27 00 alternativt 0771-103 500
E-post: info(at)relita.se

För mer information se informationsbrevet som gått ut till kommunens slamkunder.

Följande gäller för tömning av slamavskiljare och minireningsverk

Hämtning av slam från enskilda slamavskiljare och minireningsverk sker som abonnerad ordinarie hämtning minst en gång per år enligt tömningsschemat.

Ordinarie tömning - Tömning sker genom serietömning, d.v.s. samtliga anläggningar inom ett område töms samtidigt, vilket innebär att transporterna blir effektivare och mer miljövänligt.

Extratömning - Beställs via kundtjänst på Roslagsvatten AB. Extratömning sker inom 5 arbetsdagar. Ordinarie tömningspris + extratömningstillägg.

Jourtömning - Beställs på Relitas journummer, 0771-103 500. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg

Följande gäller för tömning av slutna tankar och större avloppsreningsverk

Hämtning av slam från slutna tankar och större avloppsreningsverk sker efter beställning via kundtjänst på Roslagsvatten. De anläggningar som inte tömts tidigare under året töms utan beställning under oktober – december.

Ordinarie tömning - Beställs via kundtjänst på Roslagsvatten AB. Ordinarie tömning sker inom 10 arbetsdagar utan extratömningstillägg.

Extratömning - Beställs genom kundtjänst på Roslagsvatten AB. Extratömning sker inom 3 arbetsdagar. Ordinarie tömningspris + extratömningstillägg.

Jourtömning - Beställs på Relitas journummer 0771-103 500. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg

Följande gäller för abonnenter med både slamavskiljare och sluten tank

Hämtning av slam från abonnenter med både slamavskiljare och sluten tank sker efter beställning genom på Roslagsvattens kundtjänst. De anläggningar som inte tömts tidigare under året töms utan beställning under oktober – december

Ordinarie tömning - Fastighetsägare som abonnerar på tömning av såväl sluten tank som slamavskiljare följer inte schemat. Tömning av slamavskiljaren och den slutna tanken sker samtidigt vid årets första tömning av den slutna tanken. De abonnenter som inte beställer tömning under året får både slamavskiljaren och den slutna tanken tömda under oktober – december

Extratömning - Beställs genom kundtjänst på Roslagsvatten AB. Extratömning sker inom 3 arbetsdagar. Ordinarie tömningspris + extratömningstillägg.

Jourtömning - Beställs på Relitas journumer, 0771-103 500. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg

Tömningsschema för ordinarie tömning av slamavskiljare och minireningsverk

Tömningsschemat når du via denna länk

Förskjutningar kan uppstå på grund av att väderleken inte medger att tömningarna kan påbörjas i februari/mars. Förändringar i detta schema kan komma att införas i samband med entreprenadsbytet den 1 april.

Så här tas slammet om hand

Slammet transporteras till Ekebyhovs reningsverk där det sambehandlas med avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mälaren och slammet återförs till jorden. Tänk på att inte hälla ut gifter eller miljöstörande kemikalier i ditt enskilda avlopp, eftersom det kan skada både din anläggning och processen i kommunens reningsverk.