Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier används för att transportera kyla i bl.a. kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier kan innehålla ämnen som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

Vad krävs av mig som är ansvarig?

Du som är ägare (operatör) till anläggningar med köldmedier ska se till att lagar och bestämmelser följs. Lagen innebär bl.a. att alla ska göra en läckagekontroll och att du behöver föranmäla installation av nya köldmedieaggregat om totalt 10 kilo eller mer.

Föranmälan

Före installation av nya aggregat med en köldmediemängd om totalt 10 kilo eller mer ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det samma gäller vid konvertering av befintliga aggregat med 10 kilo eller mer. Föranmälan ska skickas till;
Ekerö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 205
178 23 Ekerö

Läckagekontroll

Alla aggregat som innehåller köldmedier med beteckningarna CFC, HCFC och HFC och har en fyllnadsmängd på 3 kg eller mer ska läckagekontrolleras. Att utföra dessa läckagekontroller kräver särskilda certifieringar.

Intervall för kontroll av anläggning

Aggregat som innehåller;

  • 3 kilogram köldmedium eller mer kontrolleras för läckage minst var tolfte månad,
  • 30 kilogram köldmedium eller mer (upp till 300 kg) kontrolleras för läckage minst var sjätte månad.

Årsrapport

Du som har en sammanlagd köldmediemängd på 10 kilo eller mer ska även skicka in en sammanställd årsrapport så den är miljö- och hälsoskyddskontoret tillhanda senast den 31 mars året efter de utförda läckagekontrollerna.

Hit skickar du årsrapporten

Ekerö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 205
178 23 Ekerö