Miljöstipendiet

Miljönämnden har höjt miljöstipendiet från 15 000 till 30 000 kronor.

Man har även ändrat i förutsättningarna för utdelande. Detta är vad som gäller från och med nu:

Ekerö kommun delar årligen ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor.

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar utveckling i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer samt till innovatörer/företagare som bor eller verkar i Ekerö kommun

Skriftligt förslag på stipendiat ska innehålla en utförlig motivering och insändas till: 
Miljö- och hälsoskyddskontoret. 
Box 205, 178 23 Ekerö

Eller skickas via e-post till miljokontoret@ekero.se
senast den 9 november 20016

Om du vill veta mer kan du kontakta:
Kaspar Fritz på Miljö- och hälsoskyddskontoret, 
Tel: 08 124 571 00