2018-04-20

Behöver du en flytväst?

Barn i flytvast

Hyr flytväst på brandstationen

Du kan hyra en flytväst på Ekerös brandstation

 

Kostnad 10 kr/dag.

 

På brandstationen på Bryggavägen vid Ekerö centrum kan du som behöver, hyra en flytväst!

Läs mer om detta på Brandstationens hemsida:

http://www.sbff.se/