2016-11-04

Vem sköter snöröjningen?

I Ekerö kommun har kommunen ansvar för ett fåtal vägar, istället har vi privata vägföreningar som sköter vägarna.
Läs här vilken vägförening du ska kontakta!

Här finns en karta över vilka vägar som sköts av vem.

Ta kontakt direkt med din vägförening!

Veolia och Svensk Markservice AB sköter snöröjningen vid kommunens fastigheter

Om man är hyresgäst - eller t.ex. en privatperson som passerar en kommunägd fastighet, t.ex. en skola - och upptäcker fel och brister i byggnaden eller utemiljön eller om det är fråga om skadegörelse eller behov av snöröjning kan man ta kontakt med den gemensamma kundtjänsten/felanmälan.
De nås på:

Telefon: 08-124 575 80
E-post: kundservice (at) veolia.se