2017-11-29

Vem sköter snöröjningen?

vinterbilder

Det är din vägförening som ansvarar för snöröjning och underhåll av de flesta vägarna i kommunen, Ekerö kommun har endast ansvar för ett fåtal vägar.
Läs här vilken vägförening du ska kontakta!

Här finns en karta över vilka vägar som sköts av vem.

Ta kontakt direkt med din vägförening!

De vägar som kommunen ansvarar för är:

  • Bryggavägen
  • Pråmvägen
  • Ångbåtsvägen
  • Ekebyhovsvägen
  • Tegelbruksvägen
  • Jungfrusundsvägen
  • Älvnäsvägen (fram till Bofinksvägen)
  • Ekerövägen (från Tappströmsvägen till Sandudden. Trafikljus och korsningen vid Tappström tillhör Trafikverket)
  • Björkuddsvägen (från Bryggavägen fram till Ekebyhovsslott)

När det gäller snöröjningen på dessa vägar samt kommunala gång- och cykelvägar är det Leja som sköter det.

Lejas journummer: 072-013 29 79

Svensk Markservice AB sköter snöröjningen vid kommunens fastigheter (skolor, förskolor mm) samt Ekerö centrum och Ekebyhovsslott

Svensk Markservice journummer: 070-695 34 42