2019-12-02

Vinterunderhåll av våra vägar

Gul bil på snöig väg

Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning av våra vägar ansvarar respektive väghållare för.

För information om vem som ansvarar för olika vägar i kommunen kan du titta här