Trafikstörningar

  • 2017-09-25

    Planerade vägarbeten på Ekerö

    Här hittar du mer information om de planerade trafikarbetena på Ekerö: http://www.trafikverket.se/ekero/ Belysningsarbeten på gång- och cykelvägen utmed Färentunavägen

  • 2017-08-18

    Eventuella trafikstörningar från SL

    Om det finns några avvikelser i busstrafiken rapporteras de här. Informationen kommer direkt från SL