Planerade vägarbeten på Ekerö

Här hittar du mer information om de planerade trafikarbetena på Ekerö:

http://www.trafikverket.se/ekero/

Belysningsarbeten på gång- och cykelvägen utmed Färentunavägen