Vägarbete på Adelsö

Vägarbete

Vägarbeten, vägren avstängd.
Väg 816 vid Lilla Stenby, i båda riktningar.
Ledningsarbete, elkablar.
Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Giltig från: 2016-12-12 07:00
Beräknas pågå till: 2017-01-31 17:00

Källa: Trafiken.nu