Vägarbete på väg 825 mellan Lovö kyrka och Lovö vattenverk

Väg 825 mellan Lovö kyrka och Lovö vattenverk, i båda riktningar. Arbete med brotrumma. Giltig från: Igår 07:00 Beräknas pågå till: 2017-02-28 00:00

Källa: 

https://trafiken.nu/stockholm/