2018-06-29 Omsorg och hjälp

Ceremoni på Ekebyhovs slott när 32 nyutbildade Palliativa ombud diplomerades

32 sjuksköterskor, fysioterapeut, undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom Ekerö kommuns särskilda boenden för äldre och även personal som arbetar på ett par av våra särskilda boende inom LSS, har nyligen genomgått en utbildning inom palliativ vård.

Socialnämndens ordförande, Kjell Öhrström höll tal där han framhöll sin uppskattning av att Ekerö kommun genomfört denna utbildningssatsning  i ett ämne som är så viktigt. 
- Den palliativa vården, omsorgen i livets slutskede och bemötande av den som omsorgen gäller och kommunikationen med anhöriga påverkar oss alla och är en ytterst viktig del i god omsorg, vilket vi har här i kommunen.

Vad är palliativ vård?
- Palliativ vård handlar om att se hela människan och utgå från de fyra hörnstenarna; team, kommunikation, närstående och symtom. Deltagarna har fått diskutera och reflektera över olika svårigheter och möjligheter som finns i vården för den enskilde och deras anhörig i samband med livets slutskede, berättar Annicka Pantzar, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ekerö kommun.

Mona Nyberg, undersköterska och palliativt ombud på Ekgården, var en av deltagarna på utbildningen. Hon har arbetat länge inom palliativ vård och säger att hon blivit mer säker i sin yrkesroll efter utbildningsdagarna.

Vilka verktyg har du fått med dig från utbildningen?
- Jag har förstått att jag måste gå ännu djupare in i hörnstenarna och hur viktigt det är med teamarbete, men framförallt har jag fått bekräftat för mig att jag tänker rätt när jag arbetar. Jag känner mig mer säker i min yrkesroll nu. Trots att jag idag arbetar inom demensvården så skulle jag även känna mig trygg när det gäller att handleda ett team som arbetar med cancersjuka.

Vad är den största svårigheten med att arbeta med palliativ vård?
-  Tiden. Jag vill göra det så bra som möjligt både för den döende och de närstående i den här svåra stunden, inget får gå fel, jag får inte en andra chans att göra om det. 


Palliativt ombud har till uppgift att;

  • Sprida kunskap om palliativ vård till medarbetare och ledning
  • Arbeta för att utveckla omvårdnaden av vårdtagaren och stödet till närstående utifrån det palliativa förhållningsättet
  • Tillsammans med chef utveckla och uppdatera lokala rutiner vid palliativ vård och dödsfall
  • Delta vid regelbundna träffar för palliativa ombud