2017-11-21 Info

Tillgänglighetsanpassat övergångsställe vid kommunhuset

Arbetet med ett tillgänglighetsanpassat övergångsställe har påbörjats i anslutning till kommunhuset. I samband med detta breddas även gång- och cykelbanan, vilket innebär att tre parkeringsplatser på infartsparkeringen kommer att försvinna.
Ombyggnationen beräknas vara färdig vid årsskiftet.