2018-05-16 Bygga, bo och miljö | Info

800 öringar utplanterades i Tappströmskanalen.

Ekerö kommun har I samarbete med Idrottsförvaltningens Fiskevård i Stockholms stad släppt ut 800 öringar i Tappströmskanalen. Syftet med stadens fiskevård är att stödja sportfisket, friluftsliv och föreningsliv genom utplantering av lax, gädda, havsöring, gös och kräftor samt genom biotopvård i havsöringsbäckar, sjöar och i skärgården.

Utplantering av öring i Tappströmskanalen

Adam Reuterskiöld (M), Merete Palmberg/Näringslivsenheten och Ove Wallin (C) hjälper till med utplantering av öring.

Samarbete över kommungränser
Idrottsförvaltningen samarbetar regionalt med 15 större intressenter (kommuner, landsting, skärgårdsstiftelsen med flera) med att upplåta fiske och att genomföra fiskevård och fisketillsyn. De samarbetar med Länsstyrelsen, Fortum, HEBA och Sportfiskarna för att utveckla fisket och fisketurismen i regionen.

Utsättning av fisk
Stockholms idrottsförvaltning medverkar till årliga utsättningar av cirka 150 000 havsöringar i Stockholms ström, skärgården och i havsöringsbäckar. Det finns numera ett drygt 40-tal bäckar i länet som havsöringen leker i. Bäckarna utvecklas genom biotopvård och uppförande av fisktrappor. Många sportfiskeklubbar hjälper till med arbetet. Tillsammans med klubbarna försöker vi även utveckla funktionsnedsattas möjligheter till fiske. Utplantering sker även av vuxna kräftor och gösyngel i både sjöar och skärgården.

Fiskemöjligheter i Stockholm
Stockholmsområdet bjuder på bra fiskemöjligheter i fiskrika vatten. Lagen om fritt handredskapsfiske gäller i Mälaren, Stockholms ström och Saltsjön. Det innebär att alla har rätt att fiska med spinnspö, pimpel eller mete på dessa vatten. För nätfiske, trolling, dragrodd och angelfiske krävs lov från fiskerättsägaren. De tre sistnämnda fiskemetoderna ingår i TDA-fiskekortet. För TDA-fiske samt fiske i insjöarna finns Fiskekort.

Här kan du läsa mer om Stockholms stads fiskevård