Nyhetslista

 • 2018-03-15 Info

  Skjutvarningar på Vällinge skjutfält den 26 mars till den 8 april

  Den 26 mars till 8 april kommer HvSS (Hemvärnets stridsskola) att utföra skjutövningar på Vällinge skjutfält under dagtid. Ljudet från dessa övningar kan komma att höras även i Ekerö kommun.

 • 2018-03-13 Skola | Tappströmsskolan | Träkvista skola | Uppgårdskolan | Utbildning och barnomsorg | Info

  Välkommen till informationsmöte om ungdomsläget i Ekerö

  Föräldrar och vuxna som vill trygghetsvandra inbjudes till en informationsträff i Tappströmsskolans matsal.

 • 2018-02-28 Trafik och infrastruktur | Info

  Pendelbåt linje 89 trafikerar inte hållplats Kungshättan pga isläggning.

  Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting meddelar att på grund av väderleken/isläggning så trafikerar linje 89 (SL pendelbåt Klara Mälarstrand – Jungfrusund) inte hållplats Kungshättan.

 • 2018-02-28 Turism | Kultur och fritid | Bibliotek | Kulturskolan | Uppleva och göra | Info

  GALAN 2018

  Nu räknar vi ner till GALAN 12 mars 2018 i Erskinesalen. Biljetter till årets stora Kommungala finns nu att köpa på Biblioteket i Ekerö Centrum.

 • 2018-02-23 Bygga, bo och miljö | Info

  Var med och håll Ekerö rent i vår!

  Varje vår deltar Ekerö kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning, som för ett par år sedan bytte namn till Vi Håller Rent. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

 • 2018-02-21 Vuxenutbildning | Info | Unga mot jobb | Ung i ekerö

  Sommarjobb/Feriepraktik 2018

  Feriepraktik kan sökas fram till och med 11 mars.

  Ungdomar söker feriepraktik
 • 2018-02-21 Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommun får 30 mkr för lokal klimatinvestering i närvärme.

  Naturvårdsverket beviljar Ekerö kommun klimatinvesteringsstöd med 30 mkr för åtgärden "Etablering av närvärme i Ekerö centrum" för att bland annat uppgradera äldre pelletsanläggningar mot mer miljövänliga alternativ i Ekerö centrum. Klimatklivet är en statlig satsning för att minska växthusgasutsläppen. Ambitionen är att satsningarna ska leda till att koldioxidutsläppen i Stockholms län ska minska med 140 000 ton per år.

 • 2018-02-16 Info

  Fabriken stänger i juni 2018

  Till Fabrikens besökare : Du som använder rep-, studio-, eller danslokalen och inte har andra lokaler när Fabriken...

 • 2018-02-07 Info

  Ekerö kommun i dialog med Silviahemmet och BoKlok

  Ekerö kommun konstaterar att Mark- och miljödomstolen har upphävt byggnadsnämndens beslut rörande nybyggnationen av byggnadskonceptet BoKlok vid Silviahemmet.

 • 2018-02-01 Info

  Observera! du får inte lämna vapen i kommunhuset under vapenamnestin

  Ekerö kommun tar inte emot vapen i kommunhuset under vapenamnestin i Sverige under tiden 1 februari till och med 31 mars 2018. Vill du lämna in vapen eller ammunition vänd dig till en polisstation.

Föregående1234567...