Nyhetslista

 • 2017-01-03 Utbildning och barnomsorg | Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info | Anhörigstöd

  Hur anser du att samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället kan bli bättre?

  Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur vi kan fördjupa och utveckla samverkan med civilsamhället (föreningar och engagerade privatpersoner). En första och avgörande steg i utredningen är att bjuda in aktörer i civilsamhället till dialog. Dialogen sker i två steg:

 • 2017-01-02 Info

  Drottningholms förskola har brunnit ned.

  Med anledning av branden på Drottningholms förskola har de barn som går på förskolan och omlokaliserats till denna vecka (vecka 1) till Stenhamra förskola. Under måndag 2 januari har Barn- och utbildningsförvaltningen m fl. haft flera krisledningsmöten med syfte att planera för verksamheten på kort och lång sikt. Mer utförlig information kommer att skickas till berörda vårdnadshavare denna vecka.

 • 2016-12-22 Omsorg och hjälp | Info

  Resultat från Socialkontorets undersökning om upplevd kvalitet 2016

  Resultat från Socialkontorets undersökning om upplevd kvalitet 2016  Under vecka 38-42 genomförde Socialkontoret en...

 • 2016-12-20 Kultur och fritid | Stipendier | Info

  Stipendier att söka

  Fram till och med den 1 januari kan du som är bosatt, verksam eller har annan särskild anknytning till kommunen, söka stipendier på upp till 30.000 kronor.

  Galan
 • 2016-12-13 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Förändringar i avfallstaxan 2017

  Information om förändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2017.

 • 2016-12-09 Info

  Bara buss från Tappström

  Från och med måndagen den 12 december får du som brukat ta pendelbåten från Tappström i stället ta buss till Brommaplan. Så blir det fram till i januari, när vinterbryggan i Jungfrusund är färdigbyggd.

 • 2016-12-07 Info

  Angående Aftonbladets reportageserie ”Miljardnotan”

  Tidningen Aftonbladet genomför nu en nationell granskning av kommunernas, landstingens och de statliga myndigheternas utbildnings- och planeringskonferenser samt representation.Ekerö kommun ingår i denna granskning och har besvarat alla Aftonbladets frågor och lämnat ut samtliga efterfrågade dokument, kvitton mm. för åren 2012-2016. Vi har varit helt öppna, allt är korrekt redovisat och det finns inga oegentligheter i någon form. Det finns således heller ingen anledning för oss att tro att Aftonbladet har hittat något sådant. Då vi kan se att Aftonbladet har en väldigt tydlig vinkel på denna granskning och därför inte kommer att publicera kommunens svar i sin helhet så finner vi det angeläget att presentera kommunens svar även i våra egna kanaler. Nedan följer därför några frågor och svar som syftar till att ge Ekerö kommuns syn på detta med ambitionen att ge både kommunens personal och kommunens invånare en mer nyanserad bild än den som förmodligen kommer att förmedlas av Aftonbladet.

 • 2016-12-06 Info

  Ny infartsparkering

  Nu finns det en ny infartsparkering med 99 platser på Tegelbruksvägen 10.

 • 2016-12-05 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd om Ekerö kommuns nya översiktsplan

  Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 5 december-17 februari sker samråd av förslaget....

 • 2016-11-29 Info

  Ekerö Bostäder och Heimstaden kan bilda partnerskap

  Adam Reuterskiöld (M) föreslår i ett ordförandeförslag att kommunledningskontoret utreder förutsättningarna till ett partnerskap mellan Ekerö Bostäder AB och Heimstaden Bostad AB. Förslaget behandlas på Kommunstyrelsen den 29 november.