Nyhetslista

 • 2016-05-25 Info

  Detaljplan för ny bussdepå i Enlunda fastställd av Mark- och miljööverdomstolen

  Svea hovrätt - Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag 25 maj 2016 domslut och avslår överklagandena i ärendet om detaljplan för Enlunda bussdepå på del av fastigheten Troxhammar 1:2 m.fl. i Ekerö Kommun.

 • 2016-05-23 Info

  Ekerö kommun har utsetts till en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016

  Ekerö kommun har framgångsrikt skapat en professionell organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter. Tillsammans med sina motiverade och engagerade medarbetare står det klart att Ekerö kommun är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

 • 2016-05-19 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd för tillägg till detaljplan för Björkuddsvägen

  Handlingar finns att ta del av här .

 • 2016-04-13 Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommun har tilldelats bidrag för naturvårdsprojekt

  Ekerö kommun har tilldelats LONA-bidrag för framtagandet av en Grönstrukturplan. För information om tilldelning av...

 • 2016-04-06 Bygga, bo och miljö | Info

  Granskning av detaljplan för Helgö etapp 3

  Handlingar finns att ta del av genom nedan länkar: Helgö etapp 3, Slottshagen Helgö etapp 3, Gammelgårdsudden

 • 2016-04-05 Bygga, bo och miljö | Trafik och infrastruktur | Info

  Pendelbåt Ekerö - Klara Mälarstrand

  Under april månad byggs ångbåtsbryggan vid Tappstöm om för att anpassas till den nya färjan. Rederibolaget Ballerina...

 • 2016-03-31 Uppleva och göra | Info

  2016 års "Barnens eget Trolldiplom" tilldelas illustratören och konstnären Ilon Wikland

  Biblioteket är en förtrollad plats där barnen (och barnet i oss alla) får ta del av, skapa, bygga världar och vara kreativa. Men det hade inte varit möjligt utan de viktiga personer, konstnärer, författare, som ägnar sin konstnärliga gärning åt att göra barnens värld förtrollad, så att också barnens bibliotek blir förtrollat.

 • 2016-03-22 Omsorg och hjälp | Info

  Personlig assistans har blivit kvalitetscertifierad!

  För att bli certifierad krävs att verksamheten arbetar systematiskt med utvärdering och förbättringar, inom en rad...

 • 2016-03-21 Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommun byter höjdsystem

  Kommuninvånare i Ekerö kommun kommer inte märka någon skillnad efter övergången. Däremot bör alla som hanterar kartor, ritningar och lägesbunden information vara uppmärksamma på i vilket höjdsystem som mätningarna är angivna.

 • 2016-03-21 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info | Öar utan gränser

  Nouruz, vårens och solens återkomst, firades på Sundsgården

  Nouruz, eldfesten, vårens och solens återkomst eller de iransktalande folkens nyårsdag firades igår på Sundsgården när vi inträdde i år 1395 (persiska tideräkning). Nyanlända ungdomar, scouter och personal från HVB-hemmen bjöd på mat som grillats över öppen eld, hoppade över fem eldar som tänts på stranden, byggde drakar, dansade afghanska danser och lekte svenska ringlekar lång in på kvällen. Nouruz-etân piruz (må ditt nya år bli lyckobringande)!

  Öar utan gränser ekerö kommun Sundsgården Nouruz Eldfesten scouterna volontärer integration Riccard Slettengren Badiali