Nyhetslista

 • 2017-02-28 Info

  Ärendet om Sanduddens skola utreds vidare före beslut

  Förslaget om vem som ska bygga och driva Sanduddens skola kommer att utredas vidare före ett beslut fattas. Ärendet kommer därmed inte att tas upp för beslut under kommunfullmäktigesammanträdet den 7 mars.

 • 2017-02-10 Info

  Resultat från enkät om samverkan och dialogworkshop den 18 februari

  Nu kan du ta del av resultat från enkäten om hur vi kan utveckla samverkan mellan civilsamhället och Ekerö kommun. På dialoghemsidan finns filmer, bilder, tankar, synpunkter och idéer (scrolla ner för att se mer). Där kan du också anmäla dig till vår dialogworkshop den 18 februari och skicka in fler förslag på hur vi kan jobba för en utökad samverkan.

 • 2017-01-25 Utbildning och barnomsorg | Info

  Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

  Inkomsttaket har höjts för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem från 43 760 kr till 45 390 kr per månad för de kommuner som tillämpar maxtaxa.

 • 2017-01-17 Bygga, bo och miljö | Info

  Stadsarkitektkontoret i tillfälliga lokaler

  Från och med den 23 januari och cirka tre månader framåt besöker du Stadsarkitektkontoret i tillfälliga lokaler på Mälarö Torg 7A i Ekerö centrum.

 • 2017-01-13 Omsorg och hjälp | Info | Öar utan gränser

  Till dig som är nyanländ i Ekerö kommun

  Den 16 januari 2017 öppnar Integrationsenheten ett medborgarkontor för nyanlända medborgare i Ekerö kommun. Du är...

 • 2017-01-11 Utbildning och barnomsorg | Info

  Information om skolvalet 2017

  Skolvalet inför hösten 2017 ska göras i Självservice Barn och utbildning. Skolvalsperioden är 30/1 2017 - 19/2 2017.

 • 2017-01-04 Info

  Information kring placering av verksamheten vid Drottningholms förskola med anledning av branden 1 januari

  Barn- och utbildningsförvaltningen har idag onsdag 4 januari löst de sista detaljerna kring en kortsiktig lösning för verksamheten på Drottningholms förskola som gäller från måndag 9 januari, samt gjort en grovplanering kring den långsiktiga planen:

 • 2017-01-03 Uppleva och göra | Info

  Ombyggnationer i Kulturhuset

  Den som besöker Ekerö Kulturhus under januari och februari kommer att upptäcka att entré och Foajé är fylld med...

 • 2017-01-02 Info

  Drottningholms förskola har brunnit ned.

  Med anledning av branden på Drottningholms förskola har de barn som går på förskolan och omlokaliserats till denna vecka (vecka 1) till Stenhamra förskola. Under måndag 2 januari har Barn- och utbildningsförvaltningen m fl. haft flera krisledningsmöten med syfte att planera för verksamheten på kort och lång sikt. Mer utförlig information kommer att skickas till berörda vårdnadshavare denna vecka.

 • 2016-12-22 Omsorg och hjälp | Info

  Resultat från Socialkontorets undersökning om upplevd kvalitet 2016

  Resultat från Socialkontorets undersökning om upplevd kvalitet 2016  Under vecka 38-42 genomförde Socialkontoret en...